Navigation Menu

Bekkers Forlag – med århundredgamle rødder i Svendborg og Faaborg

I 2012 var det 260 år siden, min otte gange tipoldefar udgav sin første bog, oversat og skrevet mens han boede i hjørneejendommen Torvet/Kattesund, som slægten ejede i nogle generationer. På det modsatte hjørne, mellem Torvet og Møllergade, boede sønnen Thønnis Bekker, der var jurist i købstaden, som på de tider kun havde knap 1800 indbyggere.
Adrian Gumme Bekker blev uddannet af Ludvig Holberg, der i 1735 førte ham til optagelse på Københavns Universitet. Adrian oversatte i perioden 1750 til 1752 fra tysk »Den Romerske Kejsers Opbyggelige Betragtninger«. Værket skulle hjælpe med at nemme og billiggøre rettergangen, så Adrian tilbød at trykke bogen for en sjettedel af tidens normale pris. Da Adrian Bekker ikke kunne få privilegium som bogtrykker ved siden af sine mange andre gøremøl, overlod han trykningen for egen regning til bogtrykker P. W. Brandt i Odense. Bogen blev på 301 sider og blev stærkt udbredt.
Det er således over 260 år siden, den første i slægten beskæftigede sig med forlagsvirksomhed.

I november 2013 udgiver jeg bogen ”FaaborgHistorier”, og det er mit håb, at jeg kan præsentere den nye bog ved en sammenkomst i ”Den gamle Gaard”.

Den markante bygning på hjørnet af Torvet og Møllergade – med Torvecaféen i baggrunden – blev i 1804 overtaget af Adrian Bekkers søn, sagfører Tønnis P. Bekker. Huset gav i 1900 plads til den nuværende bygning, der blev opført af fabrikant Johannes E. Neye.

 

I 1764 erhvervede Adrian Bekker bygningen på Hjørnet af Torvet og Kattesund. Den blev i 1808 overdraget til sønnen, Søren Borring Bekker. Billedet her er fra 1972 mens der endnu var en isenkræmmerforretning i Svendborg.

Adrian Gumme Bekker ejede også Den Gamle Gaard i Faaborg og var ofte gæst hos Apoteker Voigt i naboejendommen – med den siden så kendte datter Riborg. Papirklippet på forsiden er fra samme tid og forestiller Adrian med sin første af seks hustuer med hvem han tilsammen fik 19 børn.

 

 

2 Kommentarer

 1. Jeg har lånt en bog på biblioteket om Adrian Bekker1719-1803, men kan den købes? og hvor og hvad koster den, har forgæves forsøgt at finde oplysninger på jeres/forlagets hjemmeside.
  Desuden kan jeg se at der skulle være en bog om hans fader Tønnes Pedersen Bekker, som kan læses i København på Stadsarkivet, er der ikke andre muligheder?

  Med venlig hilsen
  Laura Holdensen
  Herningvej 12
  7300 Jelling

  • Kære Laura Holdensen. Mig bekendt er bogen ikke i handelen. Jeg fik den af et familiemedlem for mange år siden, men overvejer at genoptrykke i mit forlag, da den handler om min syv gange tipoldefar. Lykkes det, får du besked.
   Med vednlig hilsen
   Bjarne Bekker

Har du en kommentar til indlægget? Så skriv din mening!

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *