Navigation Menu

Bjørnø. Kim Larsens parnas dengang i 70’erne

Mågerne flyver hvorhen de vil, og sådan kan man også tolke udviklingen på Bjørnø. Det er, sammen med Strynø og Skarø, en af de få danske småøer, der har fremgang i indbyggertal. I dag er øen, der ligger lunt i læ af De fynske Alper og Horne Land, hjem for omkring 40 beboere. Der er ikke meget selvstændigt erhverv, så de fleste pendler med øens egen færge til Fyn.
Værdien i selv at sætte kursen er til at tage og føle på i det lille samfund. Da Faaborg Kommune nægtede at levere vand til øen, skabte man egen boring med eget vandværk, og sådan er det gennemgående træk i øens sociale liv. Man kan selv og man vil selv. Som i andre af øhavets små samfund er der et stærkt foreningsliv, der gør vinteraftener til noget unikt og skaber en livsform, der ellers gik tabt i det øvrige land for et halvt århundrede siden.
Hvad de fleste måske ikke véd er, at mange af skjalden Kim Larsens sange blev til på Bjørnø – og på Hotel Færgegaarden i Faaborg. Det var i sidste halvdel af 70’erne, hvor sangskriveren og vennen Mogens Mogensen boede på Bjørnø.

BJØRNØ er en af Øhavets mindste øer med den korteste afstand til Fyn. Det betyder, at øen ikke som mange andre er ramt af den helt store fraflytning. Der er stadig et aktivt foreningsliv og livlig pendleraktivitet. Bjørnø er gennem årene besejlet af skiftende, mindre fartøjer, og som tilfældet er med Avernakø og Lyø har bystyret i Faaborg altid haft et godt og vågent øje for øsamfundenes trivsel. Hvilket sjældent kan siges om Folketingets behandling af småøerne.
Både sommer og vinter er Bjørnø er yndet udflugtsmål for sejlsportsfolk og turister, der bruger Bjørnbåden. Under isvintre, som vi i gennemsnit har 15 af i hvert århundrede, er farvandet mellem Fyn og Bjørnø meget befærdet. Tidligere var ålestangning et yndet beskæftigelse, men det har lovgivningen sat en stopper for.

Har du en kommentar til indlægget? Så skriv din mening!

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *