Navigation Menu

Bjørnø. Kim Larsens parnas dengang i 70’erne

et mm edi 15. november 2012 Bjørnø, Øerne i Øhavet | 0 comments

Mågerne flyver hvorhen de vil, og sådan kan man også tolke udviklingen på Bjørnø. Det er, sammen med Strynø og Skarø, en af de få danske småøer, der har fremgang i indbyggertal. I dag er øen, der ligger lunt i læ af De fynske Alper og Horne Land, hjem for omkring 40 beboere. Der er ikke meget selvstændigt erhverv, så de fleste pendler med øens egen færge til Fyn. Værdien i selv at sætte kursen er til at tage og føle på i det lille samfund. Da Faaborg Kommune nægtede at levere vand til øen, skabte man egen boring med eget vandværk, og sådan er det gennemgående træk i øens sociale liv. Man kan selv og man vil selv. Som i andre af øhavets små samfund er der et stærkt foreningsliv, der gør vinteraftener til noget unikt og skaber...

Mere