Navigation Menu

»Jamen, je’ lytter aller’ te’, hva’ der blir’ saut..«

et mm edi 21. november 2012 Birkholm, Sidste Nyt | 0 comments

DER SENDES MANGE VENLIGE TANKER fra Birkholm til Grete Randrup når vandstanden i Det sydfynske Øhav i disse klimaforandringstider når nye rekordhøjder. Den flittige samfundsdebattør, på toppen af Frøavlen i Svendborg, er på vej mod 90. Fra computerbordet i penthouselejligheden er der kig fra Livets tredie Halvleg – hen over Frederiksøen til de små samfund hist ude, hvor Grethe Randrups navn lever for stedse. På Birkholm tog Grete initiativ til en digefond, og den aktive kvinde var selv med til at fylde digekassen. I familiens daværende fritidshus fostredes gennem årtier mange gode ideer. De hjemmelavede rygeoste, produceret i Nilfisk støvsugere, var en af kuriositeterne. Men der var støttekroner i alt, hvad Grete Randrup satte iværk. De to diger, der sikrer Birkholm mod højvande, blev forstærket og vedligeholdes stadig af øens fem beboere. Ved stormfloden 6. november 2005 holdt de nok...

Mere

Bekker Media – og slægten siden 1521

et mm edi 21. november 2012 Sidste Nyt, Tilbud fra Øhavet | 2 ntarer

Bekker Media blev grundlagt ved momsregistreringen 1. september 1976. I årene før og efter har jeg tilbragt talrige timer med reportager rundt i Danmark og med afstikkere til den store verden. Et langt livs erfaringer og håndgribelige minder fra herlige timer i døgnets rejsestald er samlet i arkiver, der udvides dag for dag. Men det er ikke mindst et halvt århundredes fascination for livet i Det sydfynske øhavs halvthundrede øer og holme, der nu bearbejdes i livets bakspejl. Fra den første lille publikation er der udgivet 28 bøger og publikationer. Det omfattende materiale, primært baseret på fortællinger fra øhavets beboere, kan nok engang være med til at sætte fokus på de generationer, der har skabt betingelser og baggrund for at vi fortsat kan vedstå nationalsangens ord om at beboe de danske øer. På www.fultonskipperen.dk og på www.flying-enterprise.dk kan du se og høre om...

Mere

Bekkers Forlag – med århundredgamle rødder i Svendborg og Faaborg

et mm edi 21. november 2012 Sidste Nyt, Tilbud fra Øhavet | 2 ntarer

I 2012 var det 260 år siden, min otte gange tipoldefar udgav sin første bog, oversat og skrevet mens han boede i hjørneejendommen Torvet/Kattesund, som slægten ejede i nogle generationer. På det modsatte hjørne, mellem Torvet og Møllergade, boede sønnen Thønnis Bekker, der var jurist i købstaden, som på de tider kun havde knap 1800 indbyggere. Adrian Gumme Bekker blev uddannet af Ludvig Holberg, der i 1735 førte ham til optagelse på Københavns Universitet. Adrian oversatte i perioden 1750 til 1752 fra tysk »Den Romerske Kejsers Opbyggelige Betragtninger«. Værket skulle hjælpe med at nemme og billiggøre rettergangen, så Adrian tilbød at trykke bogen for en sjettedel af tidens normale pris. Da Adrian Bekker ikke kunne få privilegium som bogtrykker ved siden af sine mange andre gøremøl, overlod han trykningen for egen regning til bogtrykker P. W. Brandt i Odense....

Mere