Navigation Menu

Bekker Media – og slægten siden 1521

et mm edi 21. november 2012 Sidste Nyt, Tilbud fra Øhavet | 2 ntarer

Bekker Media blev grundlagt ved momsregistreringen 1. september 1976. I årene før og efter har jeg tilbragt talrige timer med reportager rundt i Danmark og med afstikkere til den store verden. Et langt livs erfaringer og håndgribelige minder fra herlige timer i døgnets rejsestald er samlet i arkiver, der udvides dag for dag. Men det er ikke mindst et halvt århundredes fascination for livet i Det sydfynske øhavs halvthundrede øer og holme, der nu bearbejdes i livets bakspejl. Fra den første lille publikation er der udgivet 28 bøger og publikationer. Det omfattende materiale, primært baseret på fortællinger fra øhavets beboere, kan nok engang være med til at sætte fokus på de generationer, der har skabt betingelser og baggrund for at vi fortsat kan vedstå nationalsangens ord om at beboe de danske øer. På www.fultonskipperen.dk og på www.flying-enterprise.dk kan du se og høre om...

Mere

Bekkers Forlag – med århundredgamle rødder i Svendborg og Faaborg

et mm edi 21. november 2012 Sidste Nyt, Tilbud fra Øhavet | 2 ntarer

I 2012 var det 260 år siden, min otte gange tipoldefar udgav sin første bog, oversat og skrevet mens han boede i hjørneejendommen Torvet/Kattesund, som slægten ejede i nogle generationer. På det modsatte hjørne, mellem Torvet og Møllergade, boede sønnen Thønnis Bekker, der var jurist i købstaden, som på de tider kun havde knap 1800 indbyggere. Adrian Gumme Bekker blev uddannet af Ludvig Holberg, der i 1735 førte ham til optagelse på Københavns Universitet. Adrian oversatte i perioden 1750 til 1752 fra tysk »Den Romerske Kejsers Opbyggelige Betragtninger«. Værket skulle hjælpe med at nemme og billiggøre rettergangen, så Adrian tilbød at trykke bogen for en sjettedel af tidens normale pris. Da Adrian Bekker ikke kunne få privilegium som bogtrykker ved siden af sine mange andre gøremøl, overlod han trykningen for egen regning til bogtrykker P. W. Brandt i Odense....

Mere