Navigation Menu

Til alle, der sejlede med Fulton: Gratis Øhavsfrokost i Skippers Stuer på Skarø

DET VAR KIRSTEN GREGERSEN, der kom med idéen den dag, vi mødtes i Egense Sejlklub ved Limfjordens udmunding i Kattegat: ”Det kunne være morsomt endnu en gang at møde nogle af de mange unge, der var med i starten af Fulton-projektet”. Kirsten har stadig kontakt med nogle få fra 1969 og 1970, da det hele begyndte i Ålborg Havn. Mange andre, der sejlede med i tiden under Skippers ledelse, har ønsket det samme, så i den kommende tid vil jeg søge at gennemføre et Fultontræf på Skarø. Jeg giver frokosten hvis I, der har tid og lyst til at være med, til gengæld giver en god historie. Kontakt mig gerne på mail bjarne@bekker.dk eller 63234 0000.